ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
238 หมู่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
โทร 042-071153
E-mail : tamanow@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

ตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านท่ามะนาว


Comments